Παρέλαση 25ης Μαρτίου 2017

Δείτε το video από 17:00 έως 18:05, στον επόμενο σύνδεσμο

https://www.youtube.com/watch?v=RPJ82MDCOIk

Πρόσθετες πληροφορίες