Πρακτικά αξιολόγησης προσφορών εκδρομών

2017-18

29, 30, 31/3/2018:  Περιβαλλοντικό Κέντρο Θέρμου. Ανοίξτε το πρακτικό εδώ.

 Ανοίξτε τη σύμβαση εδώ.

 

Πρόσθετες πληροφορίες