Ημέρες & ώρες ενημέρωσης γονέων

Αποτέλεσμα εικόνας για ενημέρωση γονέων

Οι καθηγητές του σχολείου μας θα ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες των
μαθητών, την 1η και 16η κάθε μήνα και ώρες  09:30 – 12:30. (Σε περίπτωση αργίας η ενημέρωση θα γίνεται την επόμενη εργάσιμη)
Ο Διευθυντής
Ανδριανόπουλος Νικόλαος

Πρόσθετες πληροφορίες