Το Δ.Σ. του συλλόγου γονέων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρυσοπούλου (
Μάλλιαρη) Κων/να
6979320039
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ροδοπούλου (
Μουζάκη)Ανδριανή
6979320039
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Παπαβασιλείου(
Δημητρακοπούλου) Νικολίτσα
6938411589
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωνσταντίνου Άγγελος 6937604750
ΤΑΜΙΑΣ Σολωμός Δημήτρης 6932436762
Α΄ ΜΕΛΟΣ Κοσμοπούλου (
Πανταζοπούλου) Κων/να
6974728434
Β΄ ΜΕΛΟΣ Καψούρας Βασίλης 6978155671
     

Πρόσθετες πληροφορίες