Το Δ.Σ. του συλλόγου γονέων

Πρόεδρος Δημορρηγοπούλου Παρασκευή
 6945517232
Αντιπρόεδρος Μπάζιου Αρετή
 6974697976
Γραμματέας  Γκότση Ελένη  6980020092
Ειδ. Γραμματέας Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου  6976171541
Ταμίας           Λάτσας Γεώργιος  6972895469
Μέλος  Α Διαμαντόπουλος Βασίλης  6972506502
Μέλος  Β Αραβαντινός  Νικόλαος  6977747846
     

Πρόσθετες πληροφορίες