Ομάδα Ρομποτικής

Σχολική χρονιά 2015-2016

Η 3η χρονιά που το πρόγραμμα "Ομάδα ρομποτικής και ψηφιακης δημιουργίας" συνεχίζει το έργο του με συμμετοχή 25 μαθητών της Β΄και Γ' Γυμνασίου (14 αγόρια και 11 κορίτσια) και 3 εκπ/κών.

 

Σκοπός του προγράμματος είναι:

- η προσώπικη ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων των μαθητών.

- να γνωρίσουν μέσα από το παιχνίδι το επάγγελμα του προγραμματιστή

- Να εφαρμόζουν στην πράξη μικρές εφαρμογές

Δεν μπορούμε να μην ευχαριστήσουμε τους γονείς και τον σύλλογο τους για την οικονομική βοήθεια που παρέχουν στην ομάδα και την εμπιστοσύνη την οποία μας δείχνουν.

Με τιμή

Ομάδα ρομποτικής και ψηφιακης δημιουργίας

Πρόσθετες πληροφορίες