Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε τον Νίκο Κωτσάκη που δώρισε στο σχολείο μας το έργο που κοσμεί το γραφείο της διεύθυνσης

Πρόσθετες πληροφορίες