Είδαμε διαδραστικό κινηματογράφο

Την Δευτέρα 29 Μαϊου 2017, όλες οι τάξεις του σχολείου, εκ περιτροπής, παρακολούθησαν διαδραστικό κινηματογράφο από τον Εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό Φωτόγραμμα.

Υλοποιήθηκαν τρία εκπαιδευτικά προγράμματα, ένα ανά τάξη, με συμμετοχή των μαθητών και ανάδραση. Δείτε περισσότερα στην επόμενη διεύθυνση: www.fotograma.gr

Κάτω: Φωτογραφία από την παράσταση και σχετικό αναμνηστικό

Πρόσθετες πληροφορίες